A részvétel feltételei

Általános szerződési és részvételi feltételek
 • Tájékoztunk, hogy Te, mint felhasználó a chilioutdoors.com címen elérhető weboldal használatával kinyilvánítod, hogy ismered és elfogadod, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérünk, hogy, amennyiben időpontot foglalsz valamelyik Chili Outdoors programra, figyelmesen olvasd el az Szerződési és részvételi feltételeinket és kizárólag abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és azokat elfogadod.
  Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.
 • A Chili Outdoors nem utazási iroda, hanem sport és szabadidős tevékenységet nyújtó, valamint felszerelést bérbe adó vállalkozás. Az árak nem tartalmaznak utazási, szállás, étkezési vagy biztosítási költséget, erről a részvevők egyénileg gondoskodnak. Kajakos programjainkhoz gyakorlattal és helyismerettel rendelkező túravezetőt valamint az előírásnak megfelelő, minőségi felszerelést biztosítunk. A részvételi díj az általunk bonyolított konkrét programokra vonatkozik, részvételre jogosít a túrákra a szabályzat feltételei mellett. Szállás, illetve utazási kérdésekkel kapcsolatban információ formájában segítséget nyújtunk.
 • Valamennyi szabály azt a célt szolgálja, hogy biztonságos, és jó hangulatú élményben legyen részed.
A szolgáltató
 • ChiliOutdoors.com
  Neve: Tóth Zsigmond e. v.
  Címe: 5244. Tiszaszőlős, Szabdság tér 2.
  Adószám: 68938039-1-36
  Kapcsolat: zsigmond@chilioutdoors.com
 • Tárhely szolgáltató
  Neve: MikroVPS Kft.
  Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
  Adószám: 25189861-2-43
  EU adószám: HU25189861
  Kapcsolat: support@mikrovps.hu
 • Fizetési kapu szolgáltató
  Neve: Barion Payment Zrt.
  Címe: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
  Adószám: 25353192-2-43
  Kapcsolat: https://www.barion.com/hu/
Általános rendelkezések 
 • Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák mindazon szolgáltatások igénybevételének feltételeit, melyek a Chili Outdoors (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett, https://chilioutdoors.com webcím alatt elérhető oldalon (továbbiakban: Oldal) igénybe vehetőek.
 • Jelen Szabályzat értelmében Felhasználó: az Oldalnak a látogatója, illetve az itt elérhető szolgáltatásoknak vagy azok valamely elemének használója. Ennek megfelelően bármely szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja jelen Szabályzatot.
 • Az Oldal jelen Szabályzat módosítására a jogot fenntartja, a módosításról a Felhasználót felhívás formájában az Oldalon értesíti. A Szabályzat módosításáról közzé tett nyilatkozatot követően bármely szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó a módosítást tudomásul veszi és elfogadja.
 • Jelen Szabályzat részét képezi továbbá az Adatvédelmi nyilatkozat, valamint minden olyan további dokumentum, mely az Oldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos. Ennek megfelelően jelen Szabályzat és minden kapcsolt dokumentum a Felhasználóra nézve kötelező.
 • A Felhasználó az internetes vásárlás során legkésőbb a „Fizetés” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen dokumentum rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Szerződési és részvételi feltételekben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez a Szerződési és részvételi feltételekben, és annak adatkezelésre vonatkozó szabályaiban meghatározott körben hozzájárult.
Szolgáltatások, feltételek
 • Az Oldal szolgáltatásainak célja az, hogy bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással a felhasználók szolgáltatásokat vásároljanak.
 • Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az Oldal bármely tartalmi elemét módosítsa, megszüntesse, illetve azok megjelenését, tartalmát és működését módosítsa, illetve az Oldalon hirdetést, bármilyen tartalmat vagy saját szolgáltatást mutasson be.
 • A Chili Outdoors, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató; részletes cégadatok és elérhetőség az „Impresszum” részben találhatók) on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet a Chili Outdoors programjaira szóló részvétel (a továbbiakban: Részvételi jogosultság) megvásárlásának elősegítésére.
 • A jelen Általános szerződési és részvételi feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló; a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között programok foglalására vonatkozó Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
Írásbeli szerződés, iktatott forma
 • Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.
A szerződés nyelve, az ÁSZF területi hatálya
 • A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére.
Az ÁSZF módosítása
 • A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
A Vásárló adatai
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Részvételi jogosultsággal történő bármilyen visszaélés esetén.
 • A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a https://www.chilioutdoors.com oldalon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban.
 • A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.
 • A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vásárlótól.
 • A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.
 • A Vásárló beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat elektronikusan használja a Szolgáltató a szerződés teljesítése céljából.
  A Szolgáltató a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartama, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.
 • Amennyiben a Vásárló feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vásárló – leiratkozással – bármikor megtilthatja. A Szolgáltató a Hírlevélre feliratkozott Vásárlók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is szolgáltatást ajánlani.
 • A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
A részvétel feltételei
 • A programokon csak fenőttek, illetve felnőtt kíséretében 14, évüket betöltött fiatalok vehetnek részt. 14 évnél fiatalabb gyermekek részvételéhez előzetes egyeztetés szükséges.
 • Minden résztvevő számára kötelező a biztos úszás tudás, amit a túravezető akár ellenőrízhet is.
 • A rendelkezésre bocsátott felszereléseket az előzetes oktatás szerint rendeltetés szerűen kell használni. Ellenkező esetben bekövetkezett anyagi kár a résztvevőt terheli.
 • A résztvevő köteles a túravezető iránymutatása szerint viselkedni a programon.
 • A természet védelme alapvető számunkra, ezért a túráinkon tilos szemetelni, vagy a természetet más módon károsítani. Szigorúan tilos továbbá az élőlények bármilyen zavarása, gyűjtése.
 • Fontosnak tartjuk a többi kiránduló és a helyi lakosok nyugalmának biztosítását, ezért mások zavarását és veszélyeztetését nem tartjuk elfogadhatónak.
 • A túrákon ittas vagy bódult állapotban részt venni kifejezetten veszélyes, ezért nem megengedett.
Kizáró okok
 • A szív-és érrendszeri panaszok, mentális és pszichés betegségek, szédülés, koordinációs zavar kizáró okokként jelentkezhetnek a túrákon. Kérlek ha kérdésed van, egyeztess velünk.
 • A részvételi feltételek be nem tartása azonnali kizárást von maga után. A túráról való kizárást anyagilag kompenzálni nem áll módunkban.
Egyéni felelősség 
 • A programjaink természetüknél fogva hordoznak némi veszélyt magukban. A túravezetőd legjobb tudásával és szándékával igyekszik a veszélyeket minimalizálni. Ennek alapvető feltétele, hogy a túravezető iránymutatásait és utasításait minden résztvevőnek a túra teljes ideje alatt kötelező betartani.
 • A személyes felelősség nagyon fontos, mert a kajak egyénileg hajtott vízi jármű, annak kezelése a te feladatod. A túrán saját felelősségedre veszel részt, a személyi vagy anyagi kárért a Chili Outdoors illetve a túravezető felelősségre nem vonható.
 • A túrákon a Chili Outdoors által biztosított felszerelés nem rendeltetés szerinti használatából adódó és az eszközök elvesztéséből következő károk megtérítése a résztvevőt terheli.
A programok ára és kedvezmények
 • Az árak áfa mentes bruttó árak.
 • A Szolgáltató jogosult kedvezményeket felajánlani a szolgáltatás meghirdetésétől kezdve a szolgáltatás napjáig.
 • A Szolgáltató hirdethet nyereményjátékot amelyen kedvezményes vagy ingyenes részvételi jogosultság nyerhető.A Szolgáltató hirdethet nyereményjátékot amelyen kedvezményes vagy ingyenes részvételi jogosultság nyerhető.
 • A megvásárolt Részvételi jogosultságot a Vásárló más személyre átruházhatja.
 • A Vásárló kijelenti, hogy a Részvételi jogosultságot csak akkor adja át más személynek, ha az új résztvevő a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta.
 • A vételár kiegyenlítésének módja banki átutalás vagy bankkártyás vásárlás.
 • A vásárlás során előforduló vis major esetében, a Vásárló a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles (hello@chilioutdoors.com). 24 óra eltelte után semmilyen nem banktechnikai hiba miatt történő fizetési panaszt orvosolni nem áll módunkban.
 • A Szolgáltató megtagadhatja a részvételt, vagy kötelezheti a Vásárlót kiegészítő díj megfizetésére, amennyiben a kedvezményre való jogosultsága nem igazolható vagy nem áll fenn.
Fizetési módok
 • Banki átutalás

  A foglalás kifizetése banki átutalással a szolgáltató K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402207-86766855-53681015 számú bankszámlájára történik (BIC: OKHBHUHB, IBAN: HU15 10402207-86766855553681015). A beérkezett átutalások ellenőrzése, valamint ezzel együtt a fogalalás visszaigazolása a szolgáltatás árának hiánytalan beérkezését követő 24 órán belül megtörténik. Amennyiben az online banki rendszer nem üzemel, úgy az átutalások ellenőrzése és a visszaigazolás kiküldése későbbi időpontban történhet. Átutalással történő online vásárlás csak abban az esetben érvényes, ha legkésőbb az esemény napján (amennyiben ünnepnapra vagy hétköznapra esik, úgy az azt megelőző banki nyitvatartási napon) bankzárásig beérkezik a szolgáltatás ellenértéke. Ellenkező esetben csak bankkártyás fizetést tudunk elfogadni.

   

 • Online bankkártyás fizetés

  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Az internetes foglalás menete átutalás esetén
 • A Vásárló a kiválasztott program szabad időpontjára jelentkezve a visszaigazoló e-mailben fizetési hivatkozást kap, ahol a banki átutalás lehetőségét választja.
 • Banki átutalás esetén a Vásárló az általa foglalt program árát normál átutalással egyenlíti ki, az e-mailben megadott bankszámlára.
 • Az átutalás közleményében feltünteti a nevét és e-mail címét és a foglalási számát.
 • A megadott e-mail címre a Szolgáltató visszaigazolást küld.
 • Visszaigazolás nélkül a vásárlás érvénytelen!
 • A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.
 • A Szolgáltató a vásárlásról a számlát elektronikus formában e-mailben a megadott e-mail címre küldi.
Az internetes foglalás menete bankkártyás fizetés esetén
 • A Vásárló a kiválasztott program szabad időpontjára jelentkezve a visszaigazoló e-mailben fizetési hivatkozást kap, ahol a bankkártyás fizetés lehetőségét választja.
 • A Vásárló az adataival kitölti az bankkártyás fizetési űrlapot.
  A banki visszaigazolás a tranzakcióról a jegyvásárlás megvalósulását jelenti.
 • Visszaigazolás nélkül a vásárlás érvénytelen!
 • A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.
 • A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A Szolgáltató a vásárlásról a számlát elektronikus formában e-mailben a megadott e-mail címre küldi.
Barion 
 • A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével lehetőség nyílik online áruházunkban bankkártyával fizetni, akár regisztráció nélkül vagy prepaid egyenlegről is.
 • A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. De fizetéshez használható az előre feltölt Barion egyenleg is, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet feltölteni, illetve amire mások is utalhatnak pénzt. Ebben az esetben egy e-mail cím és jelszó megadásával is lehet vásárolni.
Elállás a szerződéstől
 • A vásárlás a „Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Vásárlót a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet 1. §. (4) b) bekezdése alapján a foglalalás szolgáltatás igénybe vételétől való elállási jog nem illeti meg. A Szolgáltatónak nem áll módjában a vásárlás értékét visszatéríteni.
 • Ha egy másik időpontban mégis szeretnél részt venni az evezésen, akkor természetesen a foglalásodat a meglévő szabad helyek szerint módosítani tudjuk.
Program változás
 • A kajakozás, mint a természetjárás formája és szabadtéri sport adottságaiból adódóan nagyban függ a környezeti tényezőktől. Az időjárás, a vízviszonyok és a résztvevők fizikai és mentális állapota befolyásolja a program teljesíthetőségét.
 • A program megvalósulásáról a túravezető dönt, akinek a mérlegelésben a biztonság, a felszerelés megóvása és a törvényi keretek betartása a fő szempot.
 • A túravezető a program előtt és közben is a fenti feltételek mellett dönthet annak megváltoztatásáról illetve felfüggesztéséről.
 • Amennyiben a program megkezdése előtt belátható, hogy a túra nem teljesíthető (árvíz, extrém időjárás), akkor a túravezető kezdeményezheti a program elhalasztását.
Szolgáltató szolgáltatásának korlátai
 • A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 • A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 • A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
A honlapon megjelenő szerzői jogok
 • A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 • A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A
 • Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
Fotó, videó, hangrögzítési szabályok:
 • A program során a Szolgáltató előzetes hozzájárulását adja a rendezvényen készült videó-, hang- és képfelvételeket a látogatók magáncélokra való felhasználásához, beleértve az internetes közzétételt is.
 • A programon készült összes kép és hanganyag internetes vagy nyomtatott (újságok, magazinok, TV, rádió) médiában való megjelentetése, illetve bármilyen reklámanyagként való felhasználása csak a szervezők beleegyezésével engedélyezett!
 • A szervezők fenntartják a jogot, hogy ezt a felhatalmazást indokolt esetben megtagadják vagy visszavonják.
 • A program résztvevői elfogadják, hogy a program deje alatt róluk kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek, és azokat a szervezők reklámcélra felhasználhatják.
Záró rendelkezések
 • A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 • A jelen Általános szerződési és részvételi feltételek magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.
 • A jelen Általános szerződési és részvételi feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.